Số/Kí hiệu
732/QĐ-TTg
Ngày ban hành
19/05/2021
Người ký
Trích yếu
Tặng bằng khen của Thủ tướng chính phủ
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
QĐ khen thưởng cấp nhà nước
Lĩnh vực
Thi đua - Khen thưởng