Số/Kí hiệu
1003/QĐ-TTg
Ngày ban hành
24/06/2021
Người ký
Trích yếu
Tặng cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
QĐ khen thưởng cấp nhà nước
Lĩnh vực
Thi đua - Khen thưởng