Số/Kí hiệu
1855/QĐ-TTg
Ngày ban hành
03/11/2021
Người ký
Trích yếu
về việc tặng cờ thi đua của Chính phủ
Cơ quan ban hành
Thủ tướng Chính phủ
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
QĐ khen thưởng cấp nhà nước
Lĩnh vực