Số/Kí hiệu
16/QĐ-TTg
Ngày ban hành
07/01/2022
Người ký
Trích yếu
Tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
Cơ quan ban hành
Thủ tướng Chính phủ
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
QĐ khen thưởng cấp nhà nước
Lĩnh vực