Số/Kí hiệu
92/TB-SNV
Ngày ban hành
27/08/2021
Người ký
Trích yếu
Thông báo số điện thoại đường dây nóng Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum
Cơ quan ban hành
Sở Nội Vụ Kon Tum
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
Nội quy, Quy định, Quy chế, Phân công nhiệm vụ của Sở Nội vụ
Lĩnh vực