Số/Kí hiệu
314/QĐ-SNV
Ngày ban hành
16/07/2021
Người ký
Trích yếu
Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Hội đồng sáng kiến Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum
Cơ quan ban hành
Sở Nội Vụ Kon Tum
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
Nội quy, Quy định, Quy chế, Phân công nhiệm vụ của Sở Nội vụ
Lĩnh vực